fbpx МСП по-конкурентни с достъпни ИТ технологии чрез програма "Модерен бизнес" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

МСП по-конкурентни с достъпни ИТ технологии чрез програма "Модерен бизнес"

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), подпомагана от Майкрософт България, стартират програма „Модерният бизнес“. Тя ще бъде насочена към инвестиране в по-добрата конкурентоспособност, гъвкавост и ефективно управление на бизнеса за малките и средни предприятия (МСП). Кампанията ще продължи до края на юни, 2016 година.

Програма „Модерният бизнес“ ще даде възможност на МСП да се възползват от безплатно внедряване на Office365, обучение на служителите и консултации за ИТ екипите за използване на максималните функционалности на пакета от услуги. В рамките на програмата партньорите ще осигурят достъп на МСП до специализирани бизнес обучения и лекции в подкрепа конкурентоспособността и бизнес планирането, на база установени нужди на МСП в България и в синхрон с политиките на правителството за подкрепа развитието на малките и средни фирми в страната.

С Office365 МСП могат да бъдат мобилни без да се притесняват за най-ценния си ресурс – информацията. Независимо дали работи на бюро или е постоянно в движение, всеки служител ще има бърз и лесен достъп до документите, върху които работи, както и имейл сървър от бизнес клас, достатъчно място за съхранение на данни при високо ниво на сигурност. По този начин дори и най-малките компании могат да бъдат максимално конкурентни и подготвени за съвременния бизнес, без да се увеличават разходите за ИТ и без да мислят за тях.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малки и средни предприятия (ИАНМСП), съвместно с Майкрософт България, ще направи и серия от срещи с представители на МСП в няколко града, за да ги запознаят с предимствата на програма „Модерният бизнес“. Такива срещи са предвидени да се реализират в София, Пловдив, Варна, Бургас, Стара Загора и Русе.

МСП ще могат да заявят интерес към програмата чрез сайта на ИАНМСП или на www.modeerenbiznes.bg до 30 юни 2016 година. На сайта те ще могат да оставят контактите си, за да получат персонализирано предложение спрямо нуждите си, както и да намерят списък с партньори, които работят по програмата.

„В бързо развиващата се бизнес среда ИТ иновациите помагат на малките и средни предприятия да се движат напред, да намаляват разходите и рисковете си и носят конкурентни предимства. Все повече компании се замислят не само за ефективност, но и за сигурност и навременни анализи на данни, които подкрепят вземането на информирани решения. Чрез лесни и достъпни иновативни технологии от Майкрософт, малките и средни предприятия вече могат да приемат бъдещите предизвикателства – да бъдат сигурни онлайн, навсякъде и по всяко време“, коментира г-жа Мариета Захариева, изпълнителен директор на Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия.

„Развитието на съвременния бизнес несъмнено е е свързано с онлайн комуникациите. Бизнесът реално не може да съществува без ИТ решенията и формирането на модерна инфраструктура. Тази закономерност започва да се проявява първо в големите компании, но все повече и по-разумно се установява и в малките и средни предприятия“, заяви г-н Петър Иванов, изпълнителен директор на Майкрософт България.