Националният гаранционен фонд ще гарантира бизнес кредити на БАКБ

Националният гаранционен фонд (НГФ) ще гарантира бизнес кредити, отпускани от Българо-американска кредитна банка (БАКБ) на малки и средни предприятия по програма COSME. Първото гаранционното споразумение по програмата бе подписано днес от изпълнителния директор на НГФ Самуил Шидеров, прокуриста на фонда и член на Съвета на директорите Александър Георгиев и Илиан Георгиев (изпълнителен директор) и Васил Симов (изпълнителен директор) от БАКБ.
Целта на споразумението по програма COSME е да подпомогне малките и средни предприятия, като облекчи условията им за финансиране. По програмата НГФ ще гарантира до 50% от всеки кредит, като максималният срок на гаранциите вече е до 10 г. Допустимият размер е 3 млн. лв. в зависимост от вида и срока на финансирането. По програмата могат да се включват както кредити за реализация на инвестиционни намерения, така и заеми за оборотни нужди. Гаранцията от НГФ по програмата е безплатна за предприятията, като кандидатстването е изцяло в офисите на финансиращата институция.

Това е шести поред договор за партньорство между НГФ и БАКБ, като от първото подписано споразумение в началото на 2013 г. досега са подкрепени близо 100 предприятия с общ размер на отпуснатото финансиране за над 58 млн. лв. 

Моля коментирайте