fbpx Над 16 700 тона спестени вредни емисии чрез употребата на газ за бита | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Над 16 700 тона спестени вредни емисии чрез употребата на газ за бита

С 16 772 тона по-малко са емисиите на вредните за хората фини прахови частици, серни и азотни оксиди, въглероден оксид и летливи органични съединения през 2023 година. Резултатите са постигнати от клиентите на „Овергаз Мрежи“ в цялата страна, като са заменили неефективните и неекологични енергоизточници с природен газ.

Замърсяването на въздуха в Европа продължава да е над препоръчителните нива, заложени от Световната здравна организация (СЗО). Според последната оценка на Европейската агенция по околна среда (ЕАОС)[i] за качеството на въздуха, в ЕС е можело да бъдат избегнати 253 000 смъртни случая, ако концентрацията на фини прахови частици е отговаряла на препоръките на СЗО.

Българските домакинства, които са избрали синьото гориво за отопление, готвене и подгряване на вода, са спестили над 13 500 тона вредни вещества през изминалата година. Благодарение на газифицираните болници, училища, детски градини и търговски обекти в страната, 3 200 тона по-малко фини прахови частици, серни и азотни оксиди, въглероден оксид и летливи органични съединения замърсяват околната среда.

Рекордьор в спестените вредни вещества е София с над 8 200 тона. На второ място с 900 тона се нарежда Русе, един от градовете с най-сериозни проблеми със замърсяването на въздуха.