fbpx Над 3 млн. лв. помощ за пчеларство | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Над 3 млн. лв. помощ за пчеларство

Фонд „Земеделие” одобри минимална помощ (de minimis) от 3 236 804 лева за пчеларите. Субсидията е до 15 лв. на пчелно семейство, а точният размер на помощта ще бъде определен след приключването на приема на заявления. Земеделските производители, които отглеждат пчелни семейства, могат да подават заявления от 25 юни до 6 юли във всички областни дирекции на фонда.

Субсидията е предназначена за физически лица, еднолични търговци и юридически лица, регистрирани по наредбата за създаване и поддържане на регистър на земеделските производители за 2012 година. Основно изискване е кандидатите да са регистрирани до 25 март и пчелините, които притежават, да са регистрирани като животновъден обект по наредбата за регистрация и идентификация на пчелните семейства или по чл.137 от Закона за ветеринарномедицинската дейност.

По схемата de minimis един пчелар може да получи безвъзмездна финансова помощ в размер до левовата равностойност на 7 500 евро за период от трите последни данъчни години (2010 – 2012). Срокът за договаряне на средствата е 20 юли, a субсидиите ще се изплащат до 26 юли.