fbpx Над половината от софтуера в България е нелицензиран | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Над половината от софтуера в България е нелицензиран

За да се предпазят от кибер атаки и да оптимизират бизнес процесите си, компаниите в България трябва да направят оценка на софтуера в мрежите си и да премахнат нелицензираните продукти. Това са изводите от проучването 2018 Global Software Survey, проведено от BSA | The Software Alliance.

Изследването сочи, че 57% от софтуера, инсталиран на компютрите в България е неправилно лицензиран, което бележи спад с 3 процентни пункта в използването на нелицензиран софтуер спрямо предишния доклад на BSA, публикуван през 2016 г.

Организациите по света използват софтуерни решения, за да подобрят работните си процеси, да увеличат приходите си, да достигнат до нови пазари и да спечелят предимства пред конкурентите си. От друга страна, както според редица ИТ директори, така и според анализа, изложен в проучването, компаниите носят значителен риск от сериозни заплахи за сигурността, ако софтуерът е нелицензиран.

Проучването измерва обема и стойността на нелицензирания софтуер, инсталиран на персонални компютри в повече от 110 държави и региони, като включва почти 23 000 респондента – от индивидуални потребители и служители в компании до ИТ директори.

„Организациите по света пропускат икономическите предимства и ползите за сигурността, които добре управляваният софтуер осигурява. Компаниите трябва да въведат програми за управление на софтуерните активи (SAM), чрез които да оценяват и управляват софтуера в мрежите си. Това, от своя страна, ще им помогне не само да намалят риска от сериозни кибер атаки, но и да увеличат приходите си“, коментира Виктория Еспинел, президент и главен изпълнителен директор на BSA.

Основните изводи от проучването включват:

- Въпреки че бавно намалява, използването на нелицензиран софтуер е все още широко разпространено. Нелицензираният софтуер се използва в обезпокоителни мащаби, възлизайки на 37% от софтуера, инсталиран на персонални компютри по света – спад със само 2 процентни пункта спрямо 2016 г.

- ИТ директорите отчитат, че нелицензираният софтуер става все по-рисков и скъп. Щетите, причинени на компаниите по света от зловреден софтуер вследствие на нелицензиран софтуер възлизат на около 359 млрд. щатски долара годишно. ИТ директорите споделят, че предотвратяването на атаки върху данните и други рискове за сигурността са основната причина да подсигуряват, че мрежите им са изцяло лицензирани.

- Подобряването на управлението на софтуера е не само задължително за сигурността, но и дава икономическо предимство. Когато компаниите предприемат прагматични стъпки за подобряване на управлението на софтуера, те могат да увеличат приходите си с до 11%.

- Организациите могат да предприемат значими стъпки, за да подобрят управлението на софтуера си. Проучванията показват, че организациите могат да намалят с до 30% годишните си разходи за софтуер като внедрят ефективно управление на софтуера (SAM) и програма за оптимизиране на софтуерните лицензи. 

Чрез задълбочен анализ проучването показва, че компаниите могат да въведат успешни мерки, включително и програми за управление на софтуерните активи (SAM) като по този начин увеличат продуктивността и приходите си, и намалят рисковете за сигурността.