Награди за социална отговорност

Българска Хранителна Банка и Societe Generale Експресбанк получиха награда за най-добро сътрудничество между бизнес организация и НПО на официалната церемония за годишните награди „Заедно”. Наградите са учредени от Фондация „Работилница за граждански инициативи”. Тазгодишните награди отличиха близо 20 номинации в 5 различни категории. Партньорството между двете организации получи най-много гласове от журито, което базирасвоята оценка върху различни критерии, като обхват на кампанията, размер на направените дарения, постигнати резултати и ангажимент на двете организации.
„Партньорството със Societe Generale Експресбанк, както и с всички останали наши партньори потвърждава, че за да бъде една идея устойчива, тя има нужда да бъде подкрепена и
изпълнявана с ангажираност и активен принос на всички заинтересовани страни. Каузата, която ни събира не е наша собственост, а на всички, които я споделяме. По този начин и резултатите, които съвместно постигаме, придобиват повече значимост и добавят стойност към това, което
правим“, заяви Теодора Бакърджиева, координатор "Мрежа хранителни програми и работа с доброволци" към БХБ.
„Радваме се да споделим тази награда с нашите приятели от Хранителната банка”, заяви Деян Глешчич, Мениджър маркетинг и комуникации на Societe Generale Eкспресбанк и председател на Борда на директорите на БХБ. „Нашата цел е да ангажираме възможно най-много съмишленици
към каузата на БХБ – от една страна, нашите колеги, а от друга – клиенти и партньори”, добави той.
Банката и БХБ си сътрудничат от самото създаване на хранителната банка.
SGEB е активно ангажирана с финансово подпомагане на дейността на БХБ, въвличане наслужителите си в инициативи като даряване на храна и полагане на професионален доброволчески труд в различни области: човешки ресурси, маркетинг, ПР и др. През октомври 2012 г. двете институции стартираха съвместната си програма „Витамина”, осигуряваща
здравословна храна на деца и младежи, които живеят в бедност и не получават ежедневно достатъчно пресни плодове и зеленчуци. Целта на „Витамина” е да събере и раздаде над 250 тона свежа продукция в рамките на една година.