fbpx Напредък по изграждане на българо-гръцката газова връзка | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Напредък по изграждане на българо-гръцката газова връзка

Напредък по изграждане на българо-гръцката газова връзка

Проектът за изграждане на междусистемна газова връзка между Българи и Гърция (IGB) отбелязва сериозен напредък. Това става ясно от писмо на генералния директор на генерална дирекция Енергетика на Европейската комисия Филип Лоу. Той изтъква, че основните препоръки на комисията за изграждането на интерконектора са били постигнати.

Една от важните стъпки за развитие на междусистемната връзка бе подписването на договорите за цялостен инженеринг, което стана факт през месец август тази година и изготвянето на оценка за въздействието върху околната среда. Това позволява да започнат процедурите по получаване на разрешителни за териториите на Гърция и България и развитие на проекта.
Г-н Лоу приветства твърдата решимост на тримата акционери „Ай Си Джи Би“ АД (в която участват БЕХ и IGI Poseidon), DEPA – Гърция и „Едисон инернешънъл холдинг“ да осъществят изграждането на междусистемната газова връзка.

Проектът IGB е от изключително значение за осигуряване сигурността на доставките за Югоизточна Европа. За реализирането на интерконектора ще бъде създадено ново трасе и нови доставчици ще имат достъп до пазара, се казва още в писмото.
Г-н Лоу информира, че Европейската комисия ще продължи да наблюдава развитието на проекта, за който е отпуснато финансиране от 45 млн. евро по Плана за възстановяване на Европа. Предстои среща през март 2012 година за установяване на напредъка по техническите и търговските дейности и издаването на разрешителни.

Facebook коментари