fbpx Цените на бизнес имотите също нарастват | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Цените на бизнес имотите също нарастват

Предстоящи подновявания на изтичащи договори с големи наематели, както и приключването на наемни сделки с голям мащаб с компании, които се разрастват, ще са двигателите на наемния пазар в сегмента на офис площите в София през следващите тримесечия.

Основни за активността на сегмента остават секторите IT и аутсорсинг /BPO компании/. По данни, базирани на сключените сделки, компаниите от тези сектори заемат повече от 50% дял от пазара на офис площите клас А. Най-голям процент от сключените договори са на разрастващи се и консолидиращи бизнеса си фирми.

От друга страна, в ситуацията на завишено търсене и множество сключени договори през 2015, на преден план излиза недостигът на качествено предлагане. Това се дължи на ниския инвеститорски интерес за строеж на нови проекти клас А в годините предшестващи 2015. Данните за първите месеци от 2016 г., показват, че делът на свободните площи в офис сградите от Топ 10 в София се движи трайно около 3%, което е под здравословния минимум за пазара.

Това е причината за продължаващия лек ръст на наемите на първокласни офис площи. В началото на 2016г. те се увеличиха с 4% и достигнаха 13 евро/м2 край големите булеварди. С това цените на офис площите в тези райони вече се изравняват с централната част на София, докато в покрайнините на града първокласни офис площи могат да се наемат за 10-10.5 евро/м2.

При офис площи клас Б също се наблюдава ръст с около 2 %, като възможностите за наемане на такива площи се движи от 6,5 евро/м2 в периферията и до 9-10 евро/м2 в централната част на града.

Наличностите на офис площи в София до края на 2015 г. достигнаха 1.79 млн. м2. Големите завършени проекти са Capital Fort с 42 000 м2, сграда 1 на ТЦ Европа с 8000 м2, Брюксел Бизнес Център с две офис кули по 9000 м2, както и завършената по средата на 2015 г. SPS Tower с още 10 000 м2 офис площи.

Нарастващото търсене от големите компании определя и стартирането на множество нови проекти, както и разширяване на вече съществуващите такива. Офис площите в строеж в началото на 2016 г. са над 200 000 м2, като около 70 000 м2 се очаква да се завършат през 2016 г. Около 30% от тези сгради обаче са за собствено ползване или не са достатъчно големи, за да отговорят на търсенето на големите наемателите, които консолидират бизнес или планират разрастване.

Прогнозите за инвестиции в сектора се определят от стабилния тренд на нарастване на цените и дългосрочно отдаване на качествени активи, коментират отArco Real Estate. Това, заедно с намалените лихви по кредитите, води до създаване на условия за привличане на големи институционални инвеститори, които могат да придобият съществуващи проекти или да стартират нови такива.