fbpx Насърчаване на инвестициите между България и провинция Рейнланд-Пфалц, Германия | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Насърчаване на инвестициите между България и провинция Рейнланд-Пфалц, Германия

Министърът на икономиката, енергетиката и туризма Трайчо Трайков ще разговаря с Курт Бек, министър-председател на федерална провинция Рейнланд-Пфалц, Германия, който е на работно посещение у нас. Ще се търсят мерки за насърчаване на инвестициите и осигуряване на стабилен икономически растеж, новата енергийна политика на ЕС за стимулиране производството и потреблението на възобновяема енергия, повишаване енергийната ефективност и енергоспестяването, възможност за популяризиране на България като атрактивна туристическа дестинация и други.
Провинция Райнланд-Пфалц е шестият по големина външнотърговски партньор на България между останалите германските провинции.
Стокообменът между двете страни е спаднал с 30,1% спрямо 2008 г. и възлиза на 130.5 мил.евро., като почти 45% е спадът на износа на стоки за България.
Водещи стоки в българския експорт за провинцията са: електротехнически изделия, стоманена ламарина, вина, обувки и текстил, двигатели и арматура. Във вноса ни от Райнланд-Пфалц са: химически продукти, машинно оборудване, фармацевтични продукти, селскостопанска техника, моторни превозни средства, пластмаси, синтетични влакна, хартиени изделия.