fbpx Нова процедура по ОП „Конкурентоспособност" | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова процедура по ОП „Конкурентоспособност"

Нова процедура по ОП „Конкурентоспособност"

Министерството на икономиката, енергетиката и туризма и Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия обявиха нова процедура по Оперативна програма „Конкурентоспособност". Тя касае набиране на проектни предложения за създаване на нови и укрепване на съществуващи офиси за технологичен трансфер. Безвъзмездната финансова помощ по нея е 9 779 150 лева. Целта на процедурата е да насърчи трансфера на ново знание и технологии от научно-изследователските организации към предприятията за тяхното конкурентно и устойчиво развитие.