fbpx Нужно да се хвърлят усилия за това, което носи стойност за клиента | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нужно да се хвърлят усилия за това, което носи стойност за клиента

Нужно да се хвърлят усилия за това, което носи стойност за клиента

 

Управленски екипи на водещи компании от българската индустрия участваха в конференция посвенета на възможностите за повишаване на производителността и качеството на труда чрез Lean методологията като управленски подход и най-вече за японската методология– 20 Ключа® (20 Keys®). Гостите се осведомиха за същината на методологията и нейните емблематични 20 ключа или онези 20 ключови аспекта на дейността на всяка компания, които добавят стойност за крайния клиент. Събитието бе организирано от водещата в областта на управленското консултиране консултантска компания – Некст Консулт и Българска стопанска камара.

Тошко Петков, Партньор „Бизнес консултиране“ в Некст Консулт, представи практически примери за това какво значи „да се набляга на онова, което носи стойност за клиента и да се елиминира или минимизира това, което не е важно за него“. Това провокира участниците да премислят работния процес в собствените си компании и породи множество въпроси.

Сред лекторите в конференцията бе и Томчо Томов, ръководител на Национален център за оценка на компетенциите при БСК, който разказа на аудиторията как „компетентностният подход допринася за повишаване на ефективността във всички процеси по управление на човешките ресурси в една компания“.