fbpx Обновяването на сгради трябва да бъде стимулирано | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Обновяването на сгради трябва да бъде стимулирано

Перспективите и проблемите в строителния сектор обсъдиха на среща в Камарата на строителите председателят на Камарата Светослав Голосов, изпълнителният директор Иван Бойков и председателят на БТПП Цветан Симеонов.

В момента ситуацията в страната е такава, че ако някой реши да използва сграда в стария й необновен вид, към него изискванията са по-ниски, докато този, който реши да обнови сградата, автоматично попада под изискванията на новите стандарти - изисквания за вентилация, за противопожарна охрана, енергийна ефективност и др., и веднага става обект на натиск от страна контролните органи. За това допринася и фактът, че много от стандартите на ЕС са възприети в България ускорено, въпреки, че е имало възможност за по-плавен преход към тях.

Предприемачите, които обновяват сградите правят значителни разходи, но същевременно не получават облекчения, например по отношение на такса смет. Това ги поставя в неравностойно положение, спрямо конкурентите им, които не правят разходи за обновяване на сградите.
Компетентните държавни институции би трябвало да помислят за стимули и да създават условия и облекчения за тези, които обновяват сградите, съобразно най-новите стандарти. Още повече, че в процеса на обновяване на сградите, в процеса на съобразяването им с новите стандарти те правят обороти, благодарение на които фискът реализира по-големи приходи.
Необходимо е да бъде стимулирано обновяването на сградите с производствен характер, единодушни са ръководителите на Камарата и Палатата.