fbpx Очаква се дефлация от 0,8% за тази година | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Очаква се дефлация от 0,8% за тази година

Средногодишната дефлация за тази година ще достигне 0.8%. Това е един от основните изводи в последния тримесечен анализ на икономическия екип на УниКредит Булбанк. Данните показват, че върху дефлацията като цяло влияят фактори с еднократен ефект, като например намаляване на цените на храните, заради изключително добрата реколта от пшеница през миналата година, както и намаляването на цените на електро- и топлоенергията след решения на правителството. За 2015 г. обаче се очаква средногодишна инфлация от 1.2%.

В рамките на кошницата от стоки и услуги, която се използва за оценка на динамиката на ценовото равнище, 45% от позициите отчетоха спад на годишна база през февруари 2014 г. За сравнение стойностите за декември и ноември на миналата година бяха съответно 40 и 35%. Според икономистите на банката по-важен обаче остава фактът, че липсват доказателства за отлагане на покупките на домакинствата, с оглед възползване от по-ниските цени, което би трябвало да наблюдаваме в дефлационна среда.