fbpx Патентно ведомство с нов шеф | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Патентно ведомство с нов шеф

Патентно ведомство с нов шеф

Таня Найденова пое поста председател на Патентното ведомство на Република България. Тя е завършила специалност „Право” в Московския държавен университет „М.В.Ломоносов”, като е специализирала „Международно право”. От 1981 г. е член на Софийската адвокатска колегия и работи като адвокат.

От 2003 г. до 2011 г. е била общински съветник в Столичния общински съвет, вносител в Правната комисия на редица наредби и подзаконови нормативни актове, отнасящи се до управленската и изборната дейност и социално-икономическото развитие на града. Управител е на фондация „Слънце за децата ни”, подпомагаща деца в неравностойно положение, деца, лишени от родителска грижа, болни деца и деца в риск. От 1997 г. е представител по индустриална собственост с правоспособност за изобретения и полезни модели, марки и промишлени дизайни. Владее отлично английски и руски език.

 

Facebook коментари