fbpx Пазарът на CRM решения расте | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Пазарът на CRM решения расте

Пазарът на CRM решения расте

Пазарът на CRM решения в България продължава успешното си представяне дори в условията на икономическа криза. Заслуга за това има и стартиралото миналата година безвъзмездно финансиране по ОПК - 23 % от проектите по ОПК са за пряко финансиране на внедряване на CRM.

В началото на 2013 общо 23 международни и български доставчици предлагат CRM решения на родния пазар. 49 са интеграторите, които пък предлагат внедряване сред крайните клиенти в България. Тук най-многобройни се оказват интеграторите, предлагащи CRM в страната на три от най-големите имена в индустрията - Microsoft, Oracle и SAP.

Успешни CRM проекти работят в компании от 34 вертикални индустриални сегменти, базирани в 20 града в България, според данни на агенция CBN.
Прави впечатление, че CRM клиентите по индустрии са разпръснати значително по-равномерно от тези с внедрени BI решения. Индустрията с най-голям дял държи 12 % от всички CRM инсталации.

Макар и при вендорите и при интеграторите да има вече формални лидери, предпочитани от клиентите в страната, пазара е много чувствителен и видимо лесно пробиваем от нови продукти, особено в ниския ценови сегмент и при по-агресивни компании. Както и при пазара на BI решения, големите имена в бизнеса, макар и бавно успяват да постигнат по-добри резултати в тяхна полза, подпомогнати и от факта, че са по-разпознаваеми сред чуждестранните инвеститори в България.
Според агенцията обаче в момента все още масово клиентите в страната не знаят какво е CRM, как се работи с него и какви точно са ползите.

Бизнеса все още е в начална фаза, без критична маса клиенти. Предстоят още размествания, за което спомага и обстоятелството, че някои ключови играчи работят понякога мудно и самовлюбено, вследствие на някоя по-голяма сделка. Липсва ясна визия и познаване на пазара в страната, като се разчита основно на инерция. Това отваря място за по-агресивните участници, които все повече могат и печелят позиции.