fbpx Плодовете и зеленчуците на открито са годни за консумация | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Плодовете и зеленчуците на открито са годни за консумация

Плодовете и зеленчуците на открито са годни за консумация

Итспектори от Българската агенция по безопасност на храните извършиха 106 броя извънредни проверки, на местата за продажба на открито и търговия на едро и дребно на пресни плодове и зеленчуци /дини и пъпеши/ в региона на София, Пловдив и Стара Загора. Обект на проверката са били освен откритите места за продажба на тези сезонни продукти и пазарите, зеленчуковите борси и търговските обекти предлагащи плодове и зеленчуци.

Резултатите от лабораторното изпитване на взетите проби от дини и пъпеши не показват съдържание на нитрати и остатъчни количества от пестициди. Инспекторите са проверили и хигиенните условия на обектите предлагащи на пазара нарязани сезонни плодове. Наложена е забрана за продажба на нарязани дини и пъпеши на търговците, които не са осигурили необходимите условия за това.

Констатирано е, че повечето от проверените открити места за продажба на плодове и зеленчуци нямат регистрация по смисъла на Закона за храните, в следствие на което контролните органи към Българската агенция по безопасност на храните са издали предписания за стартиране на процедури по регистрация. По отношение на произхода и качеството на проверените продукти, контролните органи не са установили случаи, при които да не са представени необходимите документи

Facebook коментари