fbpx НГФ и БТПП подписаха Споразумение за сътрудничество | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

НГФ и БТПП подписаха Споразумение за сътрудничество

Националният гаранционен фонд (НГФ) и Българска търговско-промишлена палата (БТТП) сключиха Споразумение за сътрудничество днес, 30 март. Меморандумът бе подписан от изпълнителния директор на фонда Самуил Шидеров, Александър Георгиев, член на Съвета на директорите и прокурист на НГФ и Цветан Симеонов, председател на БТПП.

Целта на споразумението е чрез добрите позиции на палатата сред предприемачите в България да се популяризират възможностите на Гаранционния фонд в подкрепата на жизнеспособни проекти при финансирането им от търговските банки. Документът предвижда също провеждане на широкообхватно проучване за нагласите на бизнеса към гаранциите като финансов инструмент, както и информационна кампания за продуктите, които Националният гаранционен фонд предлага. Двете институции ще обединят усилията си и в проучване на възможностите за нови гаранционни схеми на фонда с цел постигане на по-добри параметри за предприятията-бенефициенти.

В момента дъщерното дружество на Българска банка за развитие предлага гаранционна програма за собствен риск в партньорство с 10 търговски банки. Това са Алианц банк България, Банка ДСК, Банка Пиреос България, Българо-американска кредитна банка, Обединена Българска банка, Първа инвестиционна банка, Райфайзен банк, Сибанк, Ти Би Ай Банк и УниКредит Булбанк.

Националният гаранционен фонд е учреден през август 2008 г. Основната цел на фонда е да подобри достъпa до финансиране на малките и средни фирми. Приоритет по гаранционните схеми, които фондът предлага, са инвестиционните кредити, отпускани за финансиране на проекти по оперативни програми, но от подкрепа ще се ползват и фирми, търсещи ново финансиране за оборотни или инвестиционни нужди.

Българската търговско промишлена палата е създадена през 1895 г. като независимо, неправителствено сдружение за подпомагане и насърчаване на икономическото сътрудничество между български компании и техните междунарости партньори. В Палата членуват над 53 000 търговци, сдружения и др.