fbpx По-голям интерес към засаждане на картофи | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

По-голям интерес към засаждане на картофи

По-голям интерес към засаждане на картофи

По Целевата субсидия за закупуване на посевен материал от картофи – реколта 2011-та, кандидатстват 407 земеделски производители. Чрез финансовата линия държавата ще подпомогне засаждането на общо 22 765 дка картофи за консумация и 4 037 дка за семепроизводство. Интересът към схемата тази година е завишен, сочат данните от приключилият прием на заявления в областните дирекции на ДФ"Земеделие". За сравнение, през 2010-та по направлението кандидатстваха 365 земеделски стопани, за подпомагане на 17 005 дка картофи за консумация и 2 991 дка за семепроизводство.

В началото на май УС на ДФ „Земеделие” отпусна за държавната помощ бюджет в размер на 1 552 900 лв. за подпомагане на картофопроизводителите. Средствата ще бъдат договорени след определяне размера на субсидията на декар от УС на Фонда.

Максималната площ, за която един земеделски производител може да сключи договор с фонд ”Земеделие” за купуване на посевен материал за семепроизводство, е 80 декара, а минималната – 5 декара. Максималната площ за засяване на картофи за консумация е 150 декара, а минималната – поне 5 декара.