fbpx Подкрепени са проекти за над половин милиард лева | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подкрепени са проекти за над половин милиард лева

Проекти за над половин милиард лева са финансирани по кредитните линии за оборотно и инвестиционно кредитиране на малки и средни предприятия, които Българска банка за развитие (ББР) отпусна на търговските банки. Банките са кредитирали инвестициите с 280,5 млн. лв., което е повече от половината от общата стойност на активните проекти към края на април т.г.
Свободният ресурс по кредитните линии на ББР, с който разполагат търговските банки за договаряне на нови заеми, е 67.3 млн. лв. към началото на м. май. От тях 31.6 млн. лв. са за оборотно и инвестиционно финансиране на малки и средни предприятия, а останалите 35.7 млн. лв. - за целево финансиране на земеделски производители.
Към 30 април 2010 г. са погасени 452 заема на обща стойност над 71 млн. лв. 356 от кредитите са по програмата за финансиране на селскостопански производители, а останалите 96 - по програмата за оборотно и инвестиционно кредитирате на МСП.
Максималният размер на кредитите за оборотно и инвестиционно кредитиране на МСП е до 2 млн. лв. с фиксиран таван на лихвата до 8%. Заемитe по кредитната линия за земеделски производители са с максимален размер до 500 хил. лв. и фиксирана лихва до 7.5%.