Безплатно приложение за баркодове

Безплатно приложение за баркодове

За улеснение на потребителите при вземането на решения, БТПП ще пусне безплатно мобилно приложение, което ще позволи проверка на баркодове и чрез мобилните телефони. Приложението е в процес на разработка. Легитимността на даден баркод може да се проверява по всяко време и сега - Съвет GS1 България към БТПП предоставя тази възможност чрез своята уеб страница и сайта на Международната Организация GS1. Всеки, който разполага с достъп до интернет, може да посети някоя от двете страници и след въвеждане на цифрите от баркода да получи информация за фирмата, притежател на дадения код и за легитимноста му чрез проверка по глобален номер на търговската единица(Global Trade Item Number - GTIN).

Всяка фирма, желаеща да използва баркод по стандартите GS1, може да се обърне към националната организация GS1 и след регистрация в нея, да получи своите идентификационни номера (баркодове) които са уникални за целия свят. Системата за уникална идентификация и маркиране с баркод на стоките се администрира от Международната организация GS1 която тази година празнува 40 години от своето създаване. У нас функциите на национална организация се изпълняват от Съвет GS1 България към БТПП.

Facebook коментари