fbpx Безплатно приложение за баркодове | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Безплатно приложение за баркодове

Безплатно приложение за баркодове

За улеснение на потребителите при вземането на решения, БТПП ще пусне безплатно мобилно приложение, което ще позволи проверка на баркодове и чрез мобилните телефони. Приложението е в процес на разработка. Легитимността на даден баркод може да се проверява по всяко време и сега - Съвет GS1 България към БТПП предоставя тази възможност чрез своята уеб страница и сайта на Международната Организация GS1. Всеки, който разполага с достъп до интернет, може да посети някоя от двете страници и след въвеждане на цифрите от баркода да получи информация за фирмата, притежател на дадения код и за легитимноста му чрез проверка по глобален номер на търговската единица(Global Trade Item Number - GTIN).

Всяка фирма, желаеща да използва баркод по стандартите GS1, може да се обърне към националната организация GS1 и след регистрация в нея, да получи своите идентификационни номера (баркодове) които са уникални за целия свят. Системата за уникална идентификация и маркиране с баркод на стоките се администрира от Международната организация GS1 която тази година празнува 40 години от своето създаване. У нас функциите на национална организация се изпълняват от Съвет GS1 България към БТПП.