fbpx 43 лектори ще споделят практики за ресурсноефективни градове, енергетика и управление на отпадъци | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

43 лектори ще споделят практики за ресурсноефективни градове, енергетика и управление на отпадъци

43 лектори ще споделят практики за ресурсноефективни градове, енергетика и управление на отпадъци

Изправени пред редица предизвикателства, общините и бизнесът се нуждаят от екологични и рентабилни решения. 5-7 април е датата на провеждане на три паралелни конференции и изложения: ЕЕ и ВЕ (eнергийна ефективност и възобновяема енергия), Smart Cities (интелигентни градове) и Save the Planet (управление на отпадъци). Организаторите Виа Експо анонсират участие на 43 лектори и изложители от 14 държави. Събитието предлага отлична възможност за директна среща и обмяна на опит с експерти от европейски структури и български институции, водещи фирми – производители и вносители. То ще даде една по-ясна представа за бъдещите посоки на развитие в съответните области.

Интересни акценти в програмата:

- Интегриране на възобновяемата енергия в централизираното отопление на градовете - сесия на  Еuroheat & Power

- Потенциалът за спестяване на енергия при използването на геотермалните помпи в общините и производствата - Европейски съвет за геотермална енергия

- CommONEnergy - проект, илюстриращ как обществените сгради могат да намалят консумацията на енергия чрез инсталиране на фотоволтаични системи

- Пасивни сграда: как климатичните условия влияят върху реална енергийна консумация и качество на въздуха - PU Europe 
- Как градският транспорт да отговори на очакванията на гражданите - Calypso Networks Association

- Екологичните аспекти на градската архитектура и интегрирано планиране

- Интелигентни градски центрове за събиране на данни с цел повишаване на енергийната ефективност - Engineering Ingegneria Informatica

- Нов пакет за кръгова икономика – какви конкретни мерки се предвиждат? – Европейска комисия

- ОП „Иновации и конкурентоспособност” - каква подкрепа програмата предлага на предприятията за въвеждане на енергийно ефективни технологии?

- Цялостна иновативна екосистема за оползотворяване на пластмасовите отпадъци

- Превръщане на отпадъците в ресурс в хранително-вкусовата промишленост и селското стопанство – Европейска асоциация за биогаз, ProPellets и др.