fbpx Подписаха първото споразумение по проект „Енергийно обновяване на българските домове“ | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Подписаха първото споразумение по проект „Енергийно обновяване на българските домове“

„Положихме много усилия и работа на всички екипи, които работиха по проектите, за да можем днес реално да стартираме една жилищна сграда”. Това заяви днес министърът в оставка на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова по време на официалното подписване на първото споразумение за финансова помощ и обновяване за енергийна ефективност по проект BG161РО001-1.2.01-0001 „Енергийно обновяване на българските домове“, финансиран по Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013.
От подадените 161 заявления, 89 от сградите са одобрени и допустими за финансиране по този проект. Само 12 са отхвърлените. Половин година след старта на проекта вече има 161 заявления, което показва, че има сериозен интерес към него.
Първата сграда, която е подала заявление за интерес и подкрепа е и първата, на която е изготвен индикативен бюджет на обновяването. Проектът е един от приоритетите на Министерството на регионалното развитие и благоустройството. Общата стойност на проекта е 222 хиляди лева. МРРБ осигурява около 54% от средствата по линия на Оперативна програма „Регионално развитие“ 2007-2013. За първи път с европейски средства се финансират подобрения в частната собственост и то с такъв голям процент на безвъзмездната помощ. По този начин ще се намали енергопотреблението на домакинствата и ще бъде реализирана икономия на разходите. Обновените по проекта сгради ще придобият изцяло нов и модерен облик.