Дарение от БФБЛ за онкология

етикети: 

10,000 лв ще бъдат дарени на Национална специализирана болница за активно
лечение по онкология от Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Сумата ще
бъде използвана за консумативи и ще даде възможност да бъдат прегледани
безплатно 600 жени.Така Български форум на бизнес лидерите, като представител на отговорния бизнес, става съпричастен в отбелязването на Световния ден за борба с рака
на гърдата и допринася към усилията на Международната агенция за изследване
на рака за повишаване осведомеността и превенцията срещу рака на гърдата.