fbpx Дарение от БФБЛ за онкология | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Дарение от БФБЛ за онкология

Дарение от БФБЛ за онкология

етикети

10,000 лв ще бъдат дарени на Национална специализирана болница за активно
лечение по онкология от Български форум на бизнес лидерите (БФБЛ). Сумата ще
бъде използвана за консумативи и ще даде възможност да бъдат прегледани
безплатно 600 жени.Така Български форум на бизнес лидерите, като представител на отговорния бизнес, става съпричастен в отбелязването на Световния ден за борба с рака
на гърдата и допринася към усилията на Международната агенция за изследване
на рака за повишаване осведомеността и превенцията срещу рака на гърдата.