fbpx Потреблението на цигари, непредназначени за местния пазар е спаднало до 22% | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Потреблението на цигари, непредназначени за местния пазар е спаднало до 22%

Според пазарното проучване на тютюневата индустрия, проведено от АC Nielsen в 26 български града в периода май-юни 2011 г., нивото на потреблението на цигари, които не са предназначени за местния пазар, спада от 34% на 22% в сравнение със същия период на миналата година, но остава сред най-високите нива в страните от ЕС. Потреблението на цигари, непредназначени за местния пазар, достига изключително високи нива в Хасково (59%), Свиленград (45%) и Стара Загора (42%), и варира между 31% и 42% в Перник, Пазарджик, Плевен и Кюстендил.

Представителите на тютюневата индустрия изказаха своята положителна оценка за усилията на българското правителство в борбата срещу незаконната търговия с цигари. Индустрията потвърди своя ангажимент да продължи да оказва подкрепа на правителството в борбата с незаконната търговия с цигари чрез провеждане на информационни кампании, технически обучения за служители на митниците и полицията, провеждане на редовни пазарни проучвания и обмен на информация с българските власти относно потреблението на цигари, непредназначени за местния пазар.

Представителите на компаниите подчертаха, че дългосрочната стабилност на акциза, както и строгото прилагане на действащото законодателство за борба с незаконната търговия с цигари са от ключово значение за ограничаване на сериозния проблем с незаконната търговия с цигари.

Директорът на Агенция „Митници” Ваньо Танов благодари за положителните оценки за работата на митническата администрация и подчерта, че резултатите от нея ще бъдат още по-осезаеми през следващата година. През 2012 влизащите в сила разследващи функции на митническите инспектори, създаването на 6 мобилни групи на 24-часов режим на работа и монтирането на нови скенери ще обезпечат ресурсно контрола по границите и на територията на страната в борбата на Агенция „Митници” срещу контрабандата на цигари.