fbpx Потребностите от офис пространство намаляват | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Потребностите от офис пространство намаляват

В доклад за работното място, изготвен от Регус и Unwired се изследват текущите мисловни нагласи по отношение на работната сфера и се акцентира върху начините, по които компаниите гледат на динамичната адаптивност при работата.
Почти 60% от респондентите от големи организации са направили предвиждане за намаляване на потребностите от офис пространство като резултат от бъдещите начини на работа, докато само 7% от интервюираните очакват необходимостта от работно пространство да нараства. Повече от половината от респондентите (51%) са посочили, че офисът ще се превърне в място, което ще се използва само от време на време. 62,5% от големите предприятия, участвали в анкетата, вече са внедрили нови начини на работа. В същото време само 12% от хората биха искали да работят от вкъщи.
64% от респондентите са на мнение, че идеалното ежедневно пътуване до работното си място не би трябвало да отнема повече от 20 минути, а 25% предпочитат то да бъде по-малко от 10 минути.
79% от респондентите са на мнение, че имат на разположение необходимата технология да бъдат продуктивни на работното си място, и получават все повече и повече технологични средства, които им позволяват да работят от всяко място.
71% от участвали в анкетата са на мнение, че по-младите работещи, поколението от края на хилядолетието и все още учащите ще приемат все повече виртуалната работа и ще отхвърлят традиционния офис.