fbpx Повече студенти търсят банково финансиране за обучението си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повече студенти търсят банково финансиране за обучението си

Повече студенти търсят банково финансиране за обучението си

През последните две години ръстът в запитвания за студентски заем е между 10% - 20%, отчита Societe Generale Експресбанк. Атрактивни за студентите са не само вариантите за държавно гарантирано финансиране, но и нецелевите студентски кредити, които дават възможност за свобода при изразходването на средствата и съобразяване с текущите нужди на студентския живот.

Средната сума, която студентите теглят, е около 4 000 лв, като младежите използват финансирането за бригади в чужбина, курсове и друго специализирано обучение, както и за текущи нужди като техника, наем на жилище и други битови разходи.

Градовете с най-голямо студентско присъствие – София, Пловдив, Варна, Благоевград - са и тези, в които са регистрирани най-много запитвания за студентски кредити.

„Имайки предвид, че това е първият допир на студентите с банково кредитиране, те се интересуват от всичко около обслужването и отпускането на студентския кредит – такси, погасителен план, начини на погасяване, възможности за частично и пълно предсрочно погасяване”, коментира Веселин Бояджиев, Мениджър пазар младежи в Societe Generale Експресбанк. „Нашето желание е да се съобразим с реалните нужди на студентите, като вземаме предвид и техните реални възможности.

В момента Societe Generale Експресбанк предлага изгоден кредит за студенти с годишна лихва от 8% в евро, като промоционалната оферта е валидна до 06.12.2013 г. Едно от предимствата е, че кредита не е целеви и може да бъде ползван както за обучение, така и за възникнали нужди в ежедневието на младежите. Студентите имат възможност да се възползват и от гратисен период по главницата до 4 години, което би ги облекчило финансово в годините на тяхното следване.

Facebook коментари