fbpx Повечето хора не знаят как се формира лихвата по кредит | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Повечето хора не знаят как се формира лихвата по кредит

Повечето хора не знаят как се формира лихвата по кредит

36% от потребителите ползват ипотечен кредит, в същото време 42% от неползващите имат желание в съвсем близко бъдеще (до 1 година) да кандидатстват за такъв. Това покзавта резултатите от проучване на www.MoitePari.bg Този засилен интерес, може да се обясни с това, че жилищните кредити добиха особено висока популярност през последните 10 г. Бумът на строителството на нови жилища и традиционно заложеният стремеж на българина да притежава собствен имот за свой дом (посочено като цел на кредита от 71% от анкетираните), логично доведоха до ръст на търсенето на кредити за тази цел. Това даде нов тласък на кредитиране, което допреди това беше много по-слабо популярно.

Въпреки засилената употреба на ипотечни кредити, ползващите такъв продукт потребители, не познават начина на формиране на тяхната лихва (46%). 44% (най-голямата част) от анкетираните, изтеглили вече жилищен кредит, твърдят, че тяхната лихва е фиксирана за целия срок на договора, което е фактически невярно. Допускаме, че това се дължи на объркване у потребителите, тъй като към момента такива условия се предлагат само за определен срок от кредита. Само за 23% от ползващите ипотечен кредит, обективният показател годишен процент на разходите (ГПР), отчитащ всички разходи по кредита, е бил реален фактор при избора на оферта.

Промените в Закона за потребителския кредит, приети на 09.04.2014 г., няма да повлияят на 1/3 от анкетираните, ползващи вече жилищен кредит. Те не планират рефинансиране изобщо или нямат такава възможност. Потребителите, за които предстои търсенето на ипотечен кредит, се разделят на две равни групи, едната с мнение, че промените в закона няма да окажат влияние върху атрактивността на офертите (39%), а другата – точно обратното (отново 39%).

Ако досега таксата за предсрочно погасяване е била пречка пред ползвателите на кредит, да го рефинансират или да го погасят предсрочно, то сега това отпада. Необходими са, обаче, индивидуални изчисления, дали рефинансирането би било изгодно, защото трябва да се имат предвид и всички нови разходи, които ще трябва да се заплатят (включително и такива, които не са пряко изискуеми от финансиращата институция). 

Facebook коментари