fbpx Повишеният риск налага провеждане на фискална политика в Китай | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

Повишеният риск налага провеждане на фискална политика в Китай

Въпреки солидния икономически напредък на Китай през първата половина на 2021 г. с ръст на БВП от 12,6%, страната навлиза в ситуация на несигурност, a възстановяването е нестабилно. През първото полугодие на 2021 г. износът се увеличава с близо 40%, а инвестициите в недвижимите имоти – с 15%.

Инвестициите в производството и домашното потребление обаче нарастват с по-бавни темпове, което допринася за увеличаването на дисбаланса във възстановяването на икономиката в страната. 

„Анализът на рисковете в Китай е ценен за прогнозирането на световните такива. Страната е един от основните икономически двигатели в глобален мащаб. Темповете на възстановяване на икономиката й ще имат отражение на темповете на възстановяване на българската, тъй като двете страни имат дългогодишни традиции в икономическите отношения помежду си. Въпреки отчетения спад от 1,8% в българския БВП през първото полугодие на 2021 г., се наблюдава тенденция за възстановяване икономиката на страната. Прогнозите са за 3% ръст на БВП през 2021 г. и 3,5% през 2022 г., като очакванията са той да достигне 3,8% през 2023 г.“ – споделя Пламен Димитров, управител на Кофас България.

Експертите от Кофас отчитат редица рискове за китайската икономика:

Прилагането на зелени политики за развитието на икономиката дава отражение върху енергийния сектор, доминиран от изкопаеми горива. Твърде големият ентусиазъм около упражняването на зелени политики за намаляване на въглеродния отпечатък чрез прилагане на количествени квоти върху желязото и въглищата довежда до повишаване на цените на стоките в страната. Необходимо е компаниите от сектора да предложат корекции, които да доведат до овладяване на тенденцията посредством промени в цените за пренос на енергия. 

Прилагане на фискална политика при опасения относно дълга. Експертите на Кофас смятат, че е добре фискалната политика да поеме по-важна роля в прираста през втората половина на 2021 г. Едва 28% от годишната квота за специално застраховане на облигации е изразходвана през първото полугодие.

Остатъкът се очаква да бъде оползотворен когато правителството предприеме инфраструктурни инвестиции. Бъдещото увеличение на специалните облигационни застраховки обаче може да бъде ограничено поради усилия да бъдат погасени скрити правителствени дългове, което ще доведе до понижен прираст. 

Фокусът върху инвестициите в недвижимото имущество буди тревога относно системния финансов риск. Повишаването на регулациите в сектора, по-конкретно върху финансирането, е с тенденция да продължи. Китайската централна банка задължава кредиторите да увеличат ипотечните лихви в Шанхай.

Според експертите на Кофас това ще има негативен ефект върху строителния сектор, който вече е изложен на повишени кредитни рискове според проучването на Кофас за корпоративните плащания в Китай за 2021-ва. 

Нараства и вероятността за обезценяване на юана, тъй като паричната политика на Китай става независима от тази на Федералния резерв на САЩ, което би повишило инфлационния натиск от вноса.