fbpx За банките и лихвите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

За банките и лихвите

Резултатите от проучване сред интернет сайтовете на 15 търговски банки на финансовия информационен портал „Моите пари” (www.moitepari.bg) от края на месец юли, показват, че единствено ПроКредит Банк не използва базов банков лихвен процент (БЛП) при определянето на лихвите по кредитите си. Методологията на определяне на лихвите, която банката посочва на съответната продуктова страница, съвпада с тази, която институцията посочва и в останалата свързана документация, поместена на сайта, напр. Общи условия и др.
ПроКредит Банк определя лихвите по своите ипотечни кредити на база референтен индекс в зависимост от валутата на кредита (SOFIBOR, EURIBOR, LIBOR), увеличен с фиксирана надбавка. Банката е поместила информация за начина, по който образува лихвите си на своя Интернет сайт, където тя е достъпна за всеки посетител на страницата.