fbpx Правната страна на франчайзинга е неотменна част от бизнеса | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Правната страна на франчайзинга е неотменна част от бизнеса

България е една от страните, където няма специален закон уреждащ отношенията в областта на франчайзинга. Затова на 7 и 8 октомври ФЕД България и списание „Твоят Бизнес“ организираха семинар, разглеждащ правните аспекти на франчайзинга. Специалент гост бе Кристиан Тройман, водещ адвокат в отдела за франчайз и разпространителско право, който разгледа европейските закони, които са в сила и у нас, и имат отношение за урегулирането на тази област. Стана ясно, че не е важен само търговския закон. Решенията на Европейския съд за вертикалните отношения, за груповите освобождавания, антитръстовото законодателство и закона за конкуренцията са важна съставна част от регулацията на тези отношения. При всеки договор за франчайз е от изключително значение да се съобразява с тези Европейски регламенти. Те важат за България, като членка на съюза.

Най-интересната част бяха практическите примери, които много ясно показваха как отделните точки, застъпени в договора урегулират отношенията между страните. Оказва се, че Белгария има да догонва останалите страни в Европа с поне 15 години. Там вече са изчистени така наречените „черни франчайзи“, при които няма пълна документация, не са изградени в нужната последователност на действия и времеви интервали. По отношение на същността на франчайзите има още много какво да се иска у нас. Конкурентните различия на всеки отделен модел трябва да са изключително ярко изразени. Това показва до каква степен отделните вериги могат да поддържат своята идентичност и да използват този метод на развитие, без да бъдат копирани и да запазят сигурността на своето ноу-хау.

За да може да се направи експанзия е нужно да се изготви и Мастер франчайз договор, чиято същност беше друга част на семинара. В нея бяха разгледани отношенията между франчайзодател, Мастер франчайзополучател и краен франчайзополучател.

Все пак в България вече има вече подготвени професионалисти, които могат да направят договори за франчайз и мастер франчайз, съобразени с всички изисквания на Българските и Европейските изисквания.