fbpx Предпазлив оптимизъм за бизнесклимата през 2015 г. | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Предпазлив оптимизъм за бизнесклимата през 2015 г.

Европалати (Асоциация на европейските търговско-промишлени палати) за 22-ра поредна година проведе изследване „Европейски икономически преглед 2015 – Еurochambres economic survey 2015” сред 60 000 фирми в Европа. В България единствено БТПП проучва мнението на бизнеса и за 16-ти път страната ни участва в тази инициатива. Анкетата е  извършена сред 618 фирми, членове на БТПП, през септември 2014 г. Какви ще са условията на икономическата политика и цените на енергията и суровините през 2015 година – това са основните въпроси, които обезпокояват предприемачите, като ограничават възможностите за повече производителност и конкурентоспособност. 

Бизнес климат

Oколо една трета (36%) от фирмите очакват да подобрят резултатите от дейността си през 2015 г., 17% прогнозират спад, а почти половината (47%) смятат, че икономическото им развитие през 2015 г. ще остане на нивото от 2014 г. Показателят за бизнес климата у нас през 2015 г. се подобрява спрямо резултатите за 2014 г., но рискове са налице заради нестабилността и крехкото икономическо възстановяване. 

Приходи от експорт

Традиционно фирмите у нас са с по-добри очаквания за продажбите им в чужбина, спрямо приходите им от нашия пазар. Близо половината от анкетираните (48%) смятат, че ще могат да постигнат по-висок износ догодина. Износът през 2015 г. се очаква да се увеличава, но с бавни темпове, заради геополитическото напрежение и несигурната глобална среда. Бизнесът не очаква значително увеличение на вътрешното търсене, като 52,6% прогнозират, че приходите им през 2015 г. ще са същите като през 2014 г. 

Заетост

При заетостта за втора поредна година се забелязва стабилизиране, като 64% от участвалите в проучването смятат, че ще запазят броя на служителите си. Намалява делът на фирмите, които прогнозират спад в заетостта (от 11% през 2014 г. на 9% през 2015 г.).Окуражаващите признаци за заетостта обаче са поставени на риск, заради възможностите за натиск върху пазара на труда. 

Инвестиции

Има известно подобрение по отношение на инвестициите, макар че все още голяма част от фирмите се ориентират към запазване на нивото им през 2015 г. (според 53%). Намерения за повече инвестиции догодина заявяват 36%. За намаляване на инвестиции мислят около 11%, докато при миналогодишното изследване са били 16%. 

Резултати за Европа

Като предпазливо оптимистични определя Европалати очакванията на бизнеса в Европа за 2015 година. Показателят за бизнес климата през 2015 г. се подобрява в европейските страни, но се отчита забавяне на скоростта на възстановяване. Макар че има значителни разлики в отделните държави, като цяло се очертава картина на нисък растеж, при която темпът на напредък се влияе от продължителна стагнация, нулева инфлация и влошаваща се външна среда. Сред най-големите пречки пред бизнеса в Европа са вътрешното търсене, външното търсене и условия на икономическата политика. Достъпът до финансиране също остава сред важните притеснения на фирмите, допринасящ за застой на инвестициите.

Страни, в които са предприети амбициозни програми за реформи, като Португалия и Испания, показват значително увеличаване на показателя за бизнес климата за 2015 година. Същевременно ниската инфлация и притесненията, свързани с напрежението с Русия са довели до по-предпазлива прогноза от германските фирми.