fbpx Прилагане на добри практики в пивоварния бранш | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Прилагане на добри практики в пивоварния бранш

Пивоварният сектор е избран за пилотен в прилагането на добри практики за корпоративна социална отговорност, стана ясно още по време на конференцията днес президентът на КТ „Подкрепа”. Индустрията е избрана от независим експертен състав и въз основа на 12 ключови критерия. Сред тях са дългогодишно сътрудничество между синдикати и работодатели и наличие на браншов колективен трудов договор, разпростирането на действието му върху всички предприятия от бранша, членство на работодателските и синдикални организации в национално признати профсъюзни организации, подписан Етичен кодекс между социалните партньори, многонационални компании в бранша, реализиране на проекти със социална насоченост и стандарти за тяхното отчитане и др.

Като предимство за пивоварния сектор се отчита и ролята на мултинационалните компании. Световни лидери в пивопроизводството са инвеститори в българските пивоварни, като заемат 87% от пазара на бира в страната. Пивоварният бранш е изключително активен в организирането на проекти и кампании в сферата на корпоративната социална отговорност (КСО). Инициативите са насочени към отговорната консумация, превенция употребата на алкохол от лица под 18 г., адресирани към родителите обучения и консултации, отговорно шофиране без алкохол, информационна кампания за съставките и качествата на бирата, базирана на научни изследвания, саморегулация на маркетинг комуникациите. През 2009 и 2010 г. Съюзът на пивоварите в България е изпълнил конкретни проекти в контекста на отговорностите към потребителите и обществото на обща стойност над 240 000 лева.