fbpx Приоритети в ИТ инвестициите на компаниите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Приоритети в ИТ инвестициите на компаниите

 Разходите вече не са определящи при планиране на ИТ инвестициите, тъй като фирмите все повече осъзнават важността на ИТ в организацията, твърди проучването CEE IT Buyers Pulse Report 2011 на IDC сред потребителите на ИТ технологии, което измерва приоритетите, нагласите и инвестициите в ИТ в компании от частния и държавен сектор в Централна и Източна Европа. Изследването е направено през Q3 на 2011 г сред 1600 фирми, от девет страни от региона: България, Гърция, Полша, Унгария, Румъния, Чешката Република, Република Хърватия, Украйна, Русия.

Проучването се състои от четири части – една обща за приоритетите, бюджетите и ИТ стратегиите на фирмите и 3 специализирани модула: за инфраструктурата, изчислителните центрове и свързаните с тях технологии, за „клиентската” част на ИТ инфраструктурата и свързаните с нея технологии и модул за навлизащи технологии като мобилност и облачните решения.

Като най-важни за ИТ отделите ангажименти за подпомагане на бизнес процесите, са посочени ИТ сигурността, надежността и непрекъсваемостта на работата на системите. Почти всяка трета компания посочва изграждането и / или поддържането на сигурността като един от най-важните ангажименти през следващите 12 месеца.

Сред следващите няколко топ приоритета са изграждането на ИТ инструменти за оптимизиране взимането на бизнес решения, както и редуциране на общите разходи за ИТ.
Очакванията през 2012 година са разходите на фирмите в ЦИЕ за ИТ да се повишат средно с близо 3% спрямо 2011. Почти всяка втора от организациите посочва като топ ИТ приоритет адаптирането на ИТ към променящите се бизнес нужди. Това е в отговор на нарастващата нужда от един гъвкав ИТ отдел, който спомага за цялостната динамичност на организацията и бързото и приспособяване към постоянно променящата се пазарна среда.

От фирмите в региона 37% процента имат дата център, а 8% планират да наемат такъв през следващите 12 месеца. Повечето фирми от региона планират да подобрят постепенно дата центровете си, като инвестират в собствен основен или резервен център, или наемат място в център на трета страна. Изследването показва, че колкото по-голяма е фирмата, толкова по-вероятно е да има ясна стратегия за инвестиране в дата център.

Два от всеки пет сървъра, ползвани от бизнеса в региона, са настолни компютри (PC). Независимо че цените на Intel–базирани сървъри се понижиха през последните години, много от малките фирми все-още предпочитат да пестят. От деветте страни, в които се е провело изследването CEE IT Buyers Pulse, България заедно с Гърция са страните, в които фирмите най-често използват настолните компютри като сървъри, а Полша и Република Хърватия - най-малко.

28 % от организациите планират да внедрят мобилна стратегия през следващите 12 месеца.
Компаниите в ЦИЕ са предпазливо оптимистични относно бъдещето, като 37% от тях очакват бизнесът им да се развива добре, а 9% да се развива отлично. Най–предпазливи са компаниите от производствения сектор, а най-оптимистино настроени са фирмите, предлагащи бизнес услуги.
Големите компании (с повече от 500 служителя) са доста по-оптимистично настроени отколкото средните и малки фирми. Компаниите в Русия, Република Хърватия и Чешката Република са най-оптимистично настроени, а в Гърция – най – песимистично, следвана от Унгария.