fbpx приоритети | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Два са основните ни приоритета за 2024 г. – насърчаване на иновациите и привличане на стратегически инвеститори в страната.
Тибетска мъдрост гласи: “Да имаме сили да променим това, което можем; Да приемем това, което не можем да променим и Да имаме мъдрост, за да различим едното от другото".Ситуацията с Covid-19 рязко се промени за
Министърът на икономиката Божидар Лукарски и неговите заместници Даниела Везиева и Любен Петров представиха основните пет приоритета на министерство на икономиката.„Основният ни приоритет е подобряване на бизнес средата и намал
„Въпреки, че мандатът на служебното правителство е кратък, ние можем да поставим основите за стабилизиране на страната“. Това каза служебният министър на икономиката и енергетиката Васил Щонов при встъпването си в длъжност.
 Разходите вече не са определящи при планиране на ИТ инвестициите, тъй като фирмите все повече осъзнават важността на ИТ в организацията, твърди проучването CEE IT Buyers Pulse Report 2011 на IDC сред потребителите на ИТ технологии, което измерва приоритетите, нагласите и инвестициите в ИТ в компан
Подзаглавие
Стъпка към постигане на по-добра ефективност на служителите
Умението служителят да може сам да управлява работното си време става все по-ценно за ръководителя. Когато дейността на фирмата е с по-малък обхват, често задачите се определят на по-високо ниво в организацията и служителите получават конкретни задания, които трябва да изпълнят.
Подзаглавие
Съставянето на реалистичен бизнес план ще изкара на преден план приоритетите
Ключов момент за всяка фирма е създаването на бизнес план, в който основно място да заеме стратегията, свързана с обновяването и развитието на съществуващите продукти, и въвеждането на нови. И въпреки, че тази истина е известна на всеки, който е тръгнал по пътя на собствения бизнес, отговорете още един път на въпросите по-долу и може би ще съставите по-реалистичен план през тази година. Така ще се изяснят възможностите и предизвикателствата на ранен етап и ще се определят приоритетите. Три са групи с основни въпроси: А) Предприятие и ресурси;