Умение за определяне на приоритети в работата

Стъпка към постигане на по-добра ефективност на служителите

Умението служителят да може сам да управлява работното си време става все по-ценно за ръководителя. Когато дейността на фирмата е с по-малък обхват, често задачите се определят на по-високо ниво в организацията и служителите получават конкретни задания, които трябва да изпълнят. Но при разрастване на дейността става невъзможно да се продължи с тази работна практика и се налага служителите и на по-ниско ниво в организацията да се научат да подреждат и да изпълняват задачите си по-важност.

Защо това умение ще повиши ефективността на служителите ви?

Facebook comments