умение

24 Ноември 2015

Новите умения в общуването, необходими за успеха на съвременния лидер

В моята работа като треньор и консултант по презентационни умения често срещам хора на бизнеса, които ми казват: „Аз не се занимавам с презентиране и изобщо нямам нужда от обучение в тази насока“. Повечето хора си мислят, че уменията за говорене пред други хора са нужни само, когато се...
17 Август 2010

Как мениджърите да намерят “общ език” със служителите

 Личностният стил е относително стабилен с течение на времето. За разлика от него, адаптивността е умение, което може да се усвоява и подобрява. Това е способността временно да се адаптираме към поведението на друг човек, за да намалим напрежението във взаимоотношението и направим...
22 Юли 2010

Умение за определяне на приоритети в работата

Стъпка към постигане на по-добра ефективност на служителите
Умението служителят да може сам да управлява работното си време става все по-ценно за ръководителя. Когато дейността на фирмата е с по-малък обхват, често задачите се определят на по-високо ниво в организацията и служителите получават конкретни задания, които трябва да изпълнят. Но при разрастване...