fbpx Икономическото министрество представи приоритетите си | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Икономическото министрество представи приоритетите си

Министърът на икономиката Божидар Лукарски и неговите заместници Даниела Везиева и Любен Петров представиха основните пет приоритета на министерство на икономиката.

„Основният ни приоритет е подобряване на бизнес средата и намаляване на административната тежест”, заяви министър Лукарски. Усилията на министерството ще са насочени и към електронно провеждане на процедурите по обществени поръчки за осигуряване на повече прозрачност. „Нашата амбиция е краят на 2015 г. като оптимален вариант да реализираме мерките по въвеждане на електрони услуги”, допълни той.

Важни цели в тази посока са облекчаване на процедурите по стартиране и развиване на бизнес и осигуряване на „втори шанс“ за предприемачи, които са фалирали по независещи от тях обстоятелства.

Като друг основен приоритет в програмата на министерството, министър Лукарски посочи и насърчаване на малките и средните предприятия. „Предвиждаме насърчаване на експорта, посредством подобряване на достъпа на малки и средни предприятия до пазарите на трети страни. Оптимизиране и активизиране на работата на нашите търговски представителства предимно в Азия, Средния и Далечния Изток и Северна Америка”, обяви министърът.

Третият основен приоритет е максимално и прозрачно усвояване на европейските средства. „Успешно подадохме проекта на ОП „Иновации и конкурентноспособност“ в срок и очакваме официалното одобрение на ЕК, поясни Лукарски. Ще гарантираме публичност и прозрачност при изпълнението на Оперативната програма, чрез широка информационна кампания“, допълни той.

Като четвърти основен приоритет министър Лукарски изтъкна насърчаването на инвестициите в сектори с висока добавена стойност. Това ще бъде направено чрез промени в Закона за насърчаване на инвестициите при отчитане на спецификите на отделните сектори, чрез подобряване на имиджа на България и насърчаване на частните инвестиции в иновативни предприятия, поясни министърът.

Петият основен приоритет на Министерство на икономиката е свързан с подобряване на връзката между образование, пазарът на труда и бизнеса. „Ще го постигнем чрез насърчаване на дуалната система на образование, насърчаване на предприемаческата инициатива сред учащите и развиване на тренировъчни предприятия в училищата“, поясни Лукарски.

Бе засегната и темата за приватизацията на някои предприятия. Министър Лукарски обясни, че Националната стратегия за приватизация предстои да бъде внесена в Народното събрание. "Доста предприятия са извадени, има такива, които са готови за приватизация. Ние сме на мнение, че миноритарните пакети трябва да бъдат пуснати през борсата“, каза министър Лукарски . По думите му има интерес към тях и от български и чуждестранни инвеститори. Голяма част от дружествата обаче са все още в т.нар. забранителен списък, като „Ел Би Булгарикум“ и дружествата от военно-промишления комплекс. Тези предприятия могат да бъдат извадени за приватизация за продажба само с решение на Народното събрание.