бизнес среда

Министърът на икономиката Божидар Лукарски и неговите заместници Даниела Везиева и Любен Петров представиха основните пет приоритета на министерство на икономиката.„Основният ни приоритет е подобряване на бизнес средата и намал
    „План за действие за реиндустриализация на България за периода 2014-2015 г.” е само един от етапите от прилагането на индустриалната политика на страната, това каза зам.-министър Янева.
Екипът на TestingAgents впечатли журито с онлайн платформа TestingAgents.com, която помага на компании да подобрят преживяването на потребителите в уеб сайтовете им, софтуер или онлайн игри чрез тестове с реални потребители.
В края на годината правим равносметка добрите и трудните моменти, които са бизнеса ни, правим планове за следващата, до колкото това е възможно в трудната и динамична икономическа ситуация.
Подобряването на бизнес средата и ефективност на публичните разходи са основните икономически приоритети на България, отразени в Националната програма за реформи до 2015 г.