fbpx Бизнесът обсъди приоритетите на българското председателство на ЕС през 2018-а | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Бизнесът обсъди приоритетите на българското председателство на ЕС през 2018-а

 

Дискусия „Бъдещето на Европа. Българското председателство 2018 и приоритетите на българския бизнес и общество срещна вицепремиерът Деница Златева, външният министър Ради Найденов, членовете на Европейския парламент Ева Майдел и Георги Пирински, Йозеф Янинг, старши анализатор и директор на ЕСВП – Берлин, и високопоставени представители на над 30 компании-членове на БФБЛ.

„Като жизнена и динамична организация, която се стреми да дава добавена стойност на своите членове и партньори, БФБЛ поддържа идеята, че бизнесът може да се включи във формулирането на приоритетите на българското председателство на Съвета на Европа през 2018 г. Затова и стартираме този процес на диалог с изпълнителната власт. Уверени сме, че подобен широк подход на сътрудничество се споделя от всички заинтересовани страни”, каза Ираван Хира, председател на БФБЛ.

„Ротационното председателство дава възможност да покажем България като модерна, отговорна, добре интегрирана в Европа държава”, заяви Ради Найденов, министър на външните работи, в изказването си. Той подчерта и всички позитиви, които членството в ЕС носи на България, и допълни, че Съюзът трябва да е готов да отговори наднешните предизвикателства. „Брекзит демонстрира, че Европа трябва да е по- прагматична, с по-видими ползи и отговаряща на представите на гражданите”, каза той.

 

Министър Найденов съобщи, че българското правителство обмисля да подаде кандидатурата на България в Еврозоната – идея, която беше ясно подкрепена от представителите на бизнеса.

Георги Пирински акцентира, че напускането на Обединеното кралство означава и по- малък ЕС по отношение на население, икономика и политическа тежест в международен план. По въпроса за иновациите той отбеляза, че основен проблем у нас е липсата на среда, която да стимулира тяхното създаване. Коментирайки ролята на България в ЕС, Георги Пирински изрази мнение, че страната е фактор на стабилност в региона на Западните Балкани и Черно море. В тази първа част на дискусията, която се фокусира върху бъдещето на Европа, участие взе и експертът Йозеф Янинг. По думите му „Европейският съюз днес се нуждае от политически център – неформална група от страни-членки, готови да действат по ключови въпроси”.

„Пред ЕС ще защитаваме нуждата от добро образование, създаване на работни места и запазване на свободата на движение”, подчерта вицепремиерът Деница Златева във втората част на събитието, посветена на приоритетите на страната. „В рамките на българското председателство искаме да заложим на принципа "мисли за малките" по отношение на бизнеса, добави тя.

Ева Майдел акцентира върху необходимостта от отпадане на пречките пред създаването на единен дигитален и енергиен пазар в ЕС. Тя подчерта, че гласът на българския бизнес трябва да се чува в Брюксел и препоръча на българските компании да присъстват на форумите там не само чрез организациите, в които членуват, но и лично. Ева Майдел засегна и темите, свързани с образованието, професионалното обучение и икономическия растеж.

 

В отделните панели участие взеха и представители на бизнеса. Иновациите бяха във фокуса на изказването на Зоя Паунова, заместник-председател на БФБЛ и изпълнителен директор на Астра Зенека България. „Биофармацевтичният сектор е водещ във финансирането на научноизследователска дейност в Европа, а България заема 4-та позиция в ЕС със 70% дял на инвестициите, осъществени в разгръщане на мащабна клинична програма”, подчерта тя. Тя насочи вниманието и върху кандидатурата на България за домакин на европейската агенция за лекарствата, която в
момента е в Лондон и трябва да бъде преместена. „Бизнесът може да окаже експертна помощ на институциите във формулирането на националните приоритети с конкретни предложения”, каза от своя страна Камелия Славейкова, член на УС на БФБЛ и изпълнителен директор на Шел България.

Бизнес лидерите се включиха в диалога с мнения, коментари и препоръки по множество въпроси. Страните се ангажираха да продължат сътрудничеството си в следващи срещи между заинтересованите компании от различни индустрии и представители на изпълнителната власт, на които да дискутират задълбочено формулирането и прилагането на приоритетите на българското председателство на ЕС през 2018 г.