fbpx Продължава охраната на язовирите | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Продължава охраната на язовирите

Язовирите, които са предоставени за управление на Министерството на земеделието и храните, и които попадат в обхвата на върнатата от Комисията за защита на конкуренцията обществена поръчка, ще продължат да бъдат охранявани. В момента тази дейност се извършва от служители на „Напоителни системи“ ЕАД, като търговското дружество притежава лиценз за охранителна дейност.