fbpx Европрограма помага на българските изследователи да намерят работа | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Европрограма помага на българските изследователи да намерят работа

Европейската комисия стартира на 3 март общоевропейска информационна кампания, с която да помогне на изследователите да получат съвети за професионално развитие и възможности за работа чрез инициативата „EURAXESS – Researchers in Motion“. Пътуваща програма ще посети 29 европейски града в 22 държави, за да предложи на изследователите и на тези, които се интересуват от научна кариера, консултации за работни места, съставяне на автобиографии и права за трудова заетост.

В България автобусът на EURAXESS ще посети Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“ на 27 март и Софийския Университет „Св. Климент Охридски“ на 28 март. Очаква се двумесечната кампания, със силно присъствие в социалните медии, да достигне до приблизително 100 000 студенти и млади изследователи.

EURAXESS се подкрепя от 40 участващи страни в цяла Европа. Чрез портала си инициативата осигурява достъп от едно място до информация в различните страни и персонализирана помощ, предоставяна от повече от 530 служители, работещи в над 260 центъра за услуги. През 2013 г. е имало почти 950 000 отделни посетители в уебсайта на EURAXESS, три пъти повече отколкото през 2010 г., и почти 9,6 милиона прегледа на страници. Повече от 7 700 научноизследователски организации (компании, университети, МСП и т.н.) понастоящем са регистрирани в EURAXESS Jobs. Целта на обиколката е да бъде окуражено още по-широкото участие.

Обиколката е организирана в тясно сътрудничество с националните центрове на EURAXESS във всяка посещавана държава. На всяка спирка ще има интерактивни сесии, като например работни семинари с експерти, дискусии и представяне на научни изследвания по развлекателен начин. Ще има и семинари за възможности за професионално развитие, които ще се провеждат в сътрудничество с университетските отдели по човешки ресурси.