fbpx Проект за Бузлуджа получи подкрепа в Брюксел | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проект за Бузлуджа получи подкрепа в Брюксел

Проект за опазване на паметника Бузлуджа бе представен и подкрепен в Европейския парламент в рамките на кръгла маса „Съвременно наследство в риск“ на 23-ти февруари. Чуждестранните участници останаха изумени от съществуването на забележителната сграда, непозната за Европа и изявиха подкрепата си към проекта на арх. Дора Иванова „Бузлуджа – паметта на времето“. Младата архитектка работи за опазването на паметника и предлага превръщане на монумента в музей на националната памет, разказващ историята на България от античността до днес.

Кръглата маса бе организирана от евродепутата Момчил Неков и в нея участваха специалисти от България, Румъния, Германия, Белгия и Холандия. Сред експертите беше г-жа Снежка Михайлович - генерален секретар на Европа Ностра, организацията с най-дълги традиции и изключително влияние за опазване на културното наследство в Европа. Тя потвърди становището на младата архитектка, че при Бузлуджа не става въпрос за партиен, а за национален въпрос, въпрос за опазване на културните ценности на България, а респективно и на Европа. Г-жа Михайлович и г-н Пиет Ясперт, заместник-президент на Европа Ностра, изразиха подкрепа относно инициативата за опазване на Бузлуджа и обърнаха внимание на качествата на монумента, които биха му отредили място сред 7-те най-засташени паметника в Европа. Реномираната европейска надпревара „7-те най-застрашени“ на Европа Ностра представя най-ценните застрашени паметници на културата и провокира широко инвеститорско и туристическо внимание.

На събитието Международния съвет за паметниците на културата и забележителните места – Икомос беше представен от четирима архитекти, между които др. Анке Заливако, експерт по съвременно архитектурно наследство. Темата за архитектурата от втората половина на 20-ти век набира все повече значение като общо наследство и част от идентичността на страните от източна и централна Европа, разясни др. Заливако. В същото време това европейско наследство не е представено в листата на ЮНЕСКО. Тя подчерта, че България е поставена пред уникален шанс да бъде първата в това, защото имено Бузлуджа е изключителен пример за периода и притежава всички необходими качества да се превърне в паметник от световно значение, което би било първа крачка към възможности за финансиране и световен интерес към сградата.

Тук е момента да припомним, че проф. Хаспел – директор на Института за опазване на паметниците на културата в Берлин и президент на Икомос Германия изрази сходно становище по време на посещението си на Бузлуджа през август миналата година и заяви сериозния потенциал на паметника да получи статут на световна ценност от листата на ЮНЕСКО. Нека изясним, че Икомос и Европа Ностра са официални консултанти на ЮНЕСКО във връзка с прилагането на Конвенцията за световно наследство.