fbpx Проверки на енергийните дружества за зимния сезон | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Проверки на енергийните дружества за зимния сезон

Проверки на енергийните дружества за зимния сезон

С цел гарантиране сигурността на електроенергийната система в страната, Министерството на енергетиката стартира проверка на трите електроразпределителни дружества – „ЧЕЗ България Електроразпределение“ АД, „ЕВН България Електроразпределение“ ЕАД, „Енерго-про Мрежи“ АД и Електроенергийния системен оператор за готовността им за предстоящия зимен сезон.

От 2-ри септември до края на месеца ще бъдат проверени програмите за аварийно планиране и дейностите по материално-техническото осигуряване на зимната подготовка на енергийните дружества. За минимизиране на риска за българските потребители, Министерството на енергетиката ще изготви анализ на риска за работа на компаниите в кризисна ситуация и план за действие за неговото ограничаване. Ще бъде подробно разписана програма за есенно-зимната подготовка. Комисията от експерти на енергийното министерство ще следят и за неизпълнени дейности по отношение на подмяна на рискови или амортизирани съоръжения.

След края на проверката ЕСО ще разработи анализ на риска за регионите с повишени товари, както и предложения за недопускане на аварии. С инициираните проверки Министерството на енергетиката цели да се избегнат аварийни ситуации като тази от месец март 2015 г.