fbpx Нова система показва животновъдните ферми на картите в Google | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Нова система показва животновъдните ферми на картите в Google

Нова система показва животновъдните ферми на картите в Google

Новата информационна система на Националната ветеринарномедицинска служба „ВетИС” дава възможност да се въвеждат координатите на регистрираните животновъдни обекти чрез GPS устройства и да се визуализира точното им местонахождение чрез картите на Google Earth. По този начин около всеки обект, който е огнище на заразна болест автоматично може да се определят и очертават предпазна зона и зона за наблюдение. Чрез данните в системата може да се наблюдава разпространението на определени заболявания на територията на страната.
Системата на НВМС позволява пълен контрол върху идентификацията на животните и регистрацията на животновъдни обекти, пасища, кланици, пазари, събирателни центрове и др. Въз основа на въведените данни могат да се проследят всички клинични и диагностични прегледи, на които е било подложено дадено животно и с какви ветеринарномедицински продукти е било третирано. Във „ВетИС” ще се въвеждат данни и за еднокопитни и кучета в страната.
В системата могат да работят едновременно до 3 000 потребители. Към момента достъп до нея имат 1 866 потребители - служители на Националната ветеринарномедицинска служба, официалните ветеринарни лекари, частнопрактикуващи лекари, оператори в екарисажи, кланици и др.