fbpx ферми | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
„Диалогът с браншовите организации трябва да е целенасочен и конкретен, защото само така можем да постигаме реални резултати”. Това каза министърът на земеделието и храните проф.
Росица Митова, създател на платформата farmhopping
Аз, Михаил и Руслан се запознахме преди 8 години. Срещна ни общата страст към катеренето, пътуванията, ските и планините.
България подкрепя въвеждането на завишено подпомагане на т.нар. първи хектари на фермерите по линия на директните плащания.
Официалният вестник на Европейския съюз е публикувал решението на Европейската комисия (2011/899/ЕС), от 21 декември 2011 г., за удължаване срока за дерогация на българските ферми.
Финансовата помощ е за 30 проекта по мерките 121 „Модернизиране на земеделски стопанства” и 312 „Подкрепа за създаване и развитие на микропредприятия” от Програмата за развитие на селските райони.
В Северозападна България има подадени около 3000 заявления в Дф „Земеделие” по Програмата за развитие на селските райони. От тях над 2000 или близо 2/3 са вече одобрени, а пo 1500 проекта има сключени договори.
В Брюксел бе гласуван на доклада на евродепутата Алберт Дес на тема „Общата селскостопанска политика (ОПС) до 2020 г.: подготовка за бъдещите предизвикателства в областта на хранителното снабдяване, природните ресурси и териториалния баланс“.
Всички проблеми на бенефициенти по агроекологичната мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони 2007-2013 г. за 2009 г. ще бъдат разгледани и изчистени до края на март, а до края на април ще им бъдат изплатени и субсидиите.
86 000 ферми трябва да покрият хигиенни изисквания до края на 2011 г. Иначе те ще бъдат затворени и няма да могат да продават мляко на преработвателните предприятия. До момента на европейските изисквания са отговорили едва 3000 ферми.
Новата информационна система на Националната ветеринарномедицинска служба „ВетИС” дава възможност да се въвеждат координатите на регистрираните животновъдни обекти чрез GPS устройства и да се визуализира точното им местонахождение чрез картите на Google Earth.