fbpx Публично частни партньорства в обучението | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Публично частни партньорства в обучението

Публично частни партньорства в обучението

Нуждата от партньорство е належаща за всички, но освен сътрудничеството между
държавата и бизнеса е важно и това с гражданското общество, бе коментирано по време на Онлайн дискусия организирана от IDG.BG . Един от моделите за решаване
на проблема с оборудването на компютри е училището или МОМН да създадат условия
новите технологии да достигнат лесно и бързо до детето, което да носи мобилния си
компютър или таблет в училище. В Сингапур държавата инвестира в мрежи, съдържание,
обучение, а не в устройства, защото децата използват собствени. В България също до 2-3
години едва ли ще има човек, който да няма лаптоп или смартфон.

Втората ниша за партньорство е самото училище – държавата да инвестира толкова средства,
колкото и училището. По подобен начин сега се развива програмата за актуализация на
училищните униформи. Важна роля за развитието на образователния процес могат да
изиграят и ученическите съвети, които у нас са все още малко.
Много важна е ролята и на училищните настоятелства. В тези настоятелства има
представители на бизнеса, където също могат да се намерят лостове за партньорство. 
Не е задължително едно партньорство да е във вид на спонсорство или дарение. То може да
се осъществи чрез използване на налични ресурси, за да се получи добавена стойност. 
Близо 30 % от завършващите средно образование у нас заминават да учат в чужбина и
тенденцията е това да се пренесе и в средното образование. 

Facebook коментари