fbpx Ръст в износа на вино за първите шест месеца | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ръст в износа на вино за първите шест месеца

Ръст в износа на вино за първите шест месеца

етикети

Общият износ на вино за първото шестмесечие на 2011 г. е 21 646 606 л., което показва ръст от 1,1% или 238 991 л. в сравнение с първото шестмесечие на 2010 г. През първите шест месеца на 2010 г. изнесеното вино е било в размер на 21 407 615 л. Данните са от издадени придружителни документи на винарски предприятия в ИАЛВ за износ и реализация на вътрешния пазар на количествата вино и продукти от грозде и вино.
За периода януари – юни 2011 г., отново най-голямо количество българско вино се е изнасяло за Русия в размер на 10 640 605 л, което прави 49,2% от общия износ. България бележи голям ръст в износа си към Румъния, Чехия и Унгария.
Реализираното количество вино на вътрешния пазар за полугодието е в размер на 41 528 372 л., което в сравнение със същия период на 2010 г. се е увеличило с 11 583 922 л. или 38,7%.

Facebook коментари