fbpx С 1 млн. е намаляло трудоспособното население за 10 години | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи
Водеща снимка
Да

С 1 млн. е намаляло трудоспособното население за 10 години

Общото население в трудоспособна възраст за страната е 4 069 400 души, което е с 958 501 души (19%) по-малко спрямо предходното преброяване от 2011 г., когато в трудоспособна възраст са били малко над 5 млн. души. Очаквано, най-много хора в трудоспособна възраст има в големите областни центрове – Столична община (838 390), Пловдив (207 733), Варна (206 911), Бургас (125 701) и Стара Загора (90 847) – като само тези пет общини концентрират 36% от цялото работоспособното население в страната.  На другия полюс са слабозаселените общини с почти липсващо работоспособно население – Трекляно (197), Бойница (308), Макреш (457) и Грамада (542).

Другият ключов показател за възрастовата структура и потенциалната работна сила във всяка община е делът на населението в трудоспособна възраст от цялото население. Общината с най-висок дял жители в трудоспособна възраст е Сърница (70,4%), следвана от Козлодуй (67,6%), Доспат (67,2%) и Белица (66,7%), а в противоположния край на подреждането са общините Грамада (40,3%), Бойница (40,4%), Невестино (42,5%) и Макреш (42,8%). Делът на населението в работоспособна възраст е най-висок в Югозападна и Източна България и най-нисък по северната и западната граница, както и в централните части на страната. Общо за всички общини делът на трудоспособното население е 62,4% – с тази стойност са например Пазарджик и Ботевград, като в 195 общини стойността на индикатора е по-ниска, а в 70 – по-висока. Сред по-големите общини със сравнително висок дял на трудоспособното население са Столична (65,8%), Благоевград (65,2%) и Пловдив (65%).