fbpx Ще възстановяват рифовете в Черно море | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Ще възстановяват рифовете в Черно море

Ще възстановяват рифовете в Черно море

Учени, изследователи, еколози, юристи и представители на обществени организации обменят информация и обсъждат правните и екологичните аспекти на използването на изкуствени рифове, нужните мерки за подкрепа, обмяна на опит и взаимодействие между заинтересованите страни от Черноморския басейн. Това стана по време на първа кръгла маса в рамките на проект „Изследване и възстановяване на основните филтратори на морето – РИФОВЕ“ по Съвместната оперативна програма за трансгранично сътрудничество „Черноморски басейн 2007-2013“, финансирана от ЕС. Целта на тази кръгла маса е да се направи преглед на законодателната и институционалната рамка заедно с административните процедури свързани със съхранението и възстановяването на рифовете в Черно море в страните партньори по проекта - България, Украйна, Румъния, Грузия и Турция.
Предстои пускането на интернет сайт, на който ще бъде представяна допълнителна информация по изпълнението на проект РИФОВЕ, включително снимков и видео материали, научни и популярни статии.