fbpx Сивата икономика леко дава заден ход | твоят Бизнес - списание за предприемчивите българи

Сивата икономика леко дава заден ход

Сивата икономика в България започва да се свива, а обществената нетърпимост към нея се повишава. Данните бяха оповестени по време на кръгла маса под наслов “Намалява ли сивият сектор в България?”, организирана съвместно от Асоциация на индустриалния капитал в България и Министерство на финансите на Република България.

Сивия сектор отстъпва някои от традиционните си територии (работа без трудов договор, източване на ДДС), но намира засилен израз в други – работа на фиктивни договори; осигуряване на суми, по-ниски от действително получаваните; недеклариране на действителните доходи от населението.
Висок е практическият ефект от приложените през периода 30 юни 2012 г. - 30 юни 2013 г. мерки от страна на държавата за редуциране на неформалните практики, като най-високо е оценена мярката за въвеждане на Механизъм за контрол на доставките и движението на течни горива – проследяване на доставките и движението на течни горива от производител и вносител до краен потребител с цел установяване начисляването и внасянето на дължим ДДС, както и мярката за Изискване към производителите и вносителите на акцизни стоки (енергийни продукти, алкохол и тютюневи изделия) за монтиране на уреди, предаващи данни към информационната система на Агенция „Митници“.

Данните сочат, че в сравнение с 2010 г. два пъти чрез целенасочените и системни обучителни, консултантски и информационни действия са повишили информираността и компетентността на целевите групи на проекта по отношение на неформалната икономика са намалели работодателите и с една трета са намалели работниците/служителите, които трудно се ориентират в темата неформална икономика и затова се колебаят да дават мнения по темата;

Въпреки това все още са силни желанието да се надхитри закона и да се избегнат административните формалности. Но в същото време, все така непроменени и тежки са и административното бреме, и дефицитите в предлагането на публични поръчки. В съчетание с относително ниския данъчен морал на населението, в крайна сметка се създават достатъчно силни нагласи за нарушаване на легитимните правила и прилагането на сиви икономически практики в националната икономика.